JUBILEUSZ 5-lecia Szkoły z Wyboru – 2023r.

💚

DZIĘKUJEMY za cudowne 5 lat doświadczeń, nauki i relacji. Jesteśmy w pełni, w różnorodności i w świadomości zasobów jakie rozwijamy w Szkoła z Wyboru!

DZIĘKUJEMY Wszystkim, którzy zaufali naszej idei NATURALNEJ EDUKACJI i Wszystkim, którzy wspierają nasze działania !

Tworząc Przedsiębiorstwo Społeczne otrzymaliśmy pomoc od Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
Zrealizowaliśmy projekty kulturalno-społeczne dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od:
Urząd Miasta Rybnik – „Brzmienie barw – arteterapia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz nauczycieli” oraz „Pikniki na Kampusie i przy Bazylice”.
Instytut Korfantego – „Muzykoterapia Głosem – na styku kultury i oświaty”
Śląskie NoweFio – „Liczę śpiewająco – matematyczno-muzyczne warsztaty dla dzieci z opiekunami”
Śląskie Lokalnie – małe granty FIO – „Wakacyjny OGRÓD – Warsztaty matematyczno-przyrodnicze ze Szkołą z Wyboru”
– Fundacja Tesco
Dziękujemy!

Od pięciu lat tworzymy w Rybniku przestrzeń rozwoju i edukacji dla dzieci i dorosłych.

Jubileusz Szkoły z Wyboru/Stowarzyszenia z Wyboru 2023 r.

W ofercie dopołudniowej:
* Szkoła dla uczniów klas 1-8 będących w edukacji domowej.
* Naturalna edukacja oparta na pedagogice Montessori oraz Porozumieniu bez przemocy (NVC), w nurcie rodzicielstwa bliskości, zrównoważonego rozwoju osobistego oraz kreatywnego rozwoju przez sztukę.
* Warsztaty przedmiotowe oraz arte- i muzykoterapeutyczne.

W ofercie popołudniowej:
dla Dorosłych:
* Relaksacja głosowo-oddechowa – Muzykoterapia głosem
* Gimnastyka słowiańska dla Kobiet
* Trening relaksacyjny* Rodzicielski krąg
* Slow ART Club
– dla Dzieci:
* Muzykowanie na dywanie – Muzykoterapia głosem
* Breaking – ruchowe zajęcia rozwojowe

🍀


Zapraszamy!
Stowarzyszenie z Szkoła z Wyboru
szkolazwyboru@gmail.com