Misja Szkoły z Wyboru

Budujemy wspólnotę, dla której indywidualny i społeczny rozwój dzieci i dorosłych oraz naturalna edukacja są ważne!

Naszym celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, rozwojowej, terapeutycznej i społeczno-kulturalnej, podążającej za naturalnym rytmem rozwoju człowieka, która wzmacnia autentyczną więź z przyrodą, kulturą, sztuką i nauką.