Misja Szkoły z Wyboru

Naszą misją jest rozwijanie takiej edukacji, która pozwala ludziom w każdym wieku spełniać swoje pasje i przyczynia się do osobistego rozwoju, a także buduje i wzmacnia w ludziach,
a zwłaszcza w dzieciach autentyczną więź z przyrodą, kulturą i nauką.