Szkoła

SZKOŁA Z WYBORU BLISKA NATURZE.
Pragniesz dla swojego dziecka przyjaznego środowiska, w którym odnajdzie miejsce dla siebie? Środowiska, które pozwoli Twojemu dziecku na swobodny rozwój, jednocześnie realizując obowiązującą, szkolną podstawę programową?


Stworzyliśmy Takie miejsce dla Was!

Więź z naturą jest niezbędna, aby ludzie mogli rozwijać się w sposób pełny i zrównoważony. Tworząc placówkę, która będzie oparta na bezpiecznej, autentycznej, naturalnej przestrzeni pragniemy kultywować wartości edukacji bliskiej naturalnym cyklom rozwoju człowieka

Szkoła z Wyboru to innowacyjna oferta edukacyjna, która daje możliwość wyboru rodzicom zobligowanym do kształcenia dzieci w ramach standardowego, publicznego obowiązku szkolnego. Naszym celem jest stworzenie przyjaznych warunków dla dzieci:

  • w klasie 1 – 8 dla uczniów będących w edukacji domowej. Bazując na naszym doświadczeniu pedagogicznym tworzymy ofertę edukacji naturalnej inspirując się koncepcją szkoły Waldorfskiej, Marii Montessori oraz szkół leśnych.
  • w ramach warsztatów dla uczniów i ich opiekunów, którzy poszukują możliwości rozwoju w nurcie rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, zrównoważonego rozwoju osobistego oraz kreatywnego rozwoju przez sztukę.

Głównymi obszarami zainteresowania, na których zależy nam podczas procesu rozwoju młodego człowieka są:

● PRZYRODA – Edukacja z zakresu naturalnych cykli przyrody i człowieka z uwzględnieniem zależności między nimi oraz wzajemnych korzyści w poszanowaniu dla obu stron. Edukacja z zakresu ogrodnictwa i rolnictwa, a także nauki o naturze człowieka i jego zdrowiu. Podstawy sztuki przetrwania i bushcraftu – w tym naczelna zasada „leave no trace”. Istotna rola zajęć ruchowych.

● EKOLOGIA – Nauka postaw społecznych ukierunkowanych na poszanowanie zarówno przyrody, jak i umiarkowane korzystanie z dóbr techniki z udziałem zrównoważonego rozwoju i głębokiej ekologii. Dbanie o środowisko ze szczególnym uwzględnieniem dotykających nas tematów: segregacji odpadów, zmniejszenia smogu i nadmiernej konsumpcji, itp.

● TECHNIKA – Zajęcia konstruktorskie, matematyczne, fizyczne oraz chemiczne, prowadzone w nurcie nauki przez doświadczanie. Warsztaty z zakresu informatyki i programowania oraz świadomego korzystania z Internetu. Bezpieczne podążanie za technologią, która staje się nieodłącznym elementem rozwoju naszych dzieci.

● SZTUKA – Edukacja poprzez sztukę i zabawę mająca na celu zapewnienie różnorodnych ścieżek samorozwoju poprzez muzykę, taniec, fotografię, teatr oraz historię. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność artystyczną. Propagowanie twórczości jako płaszczyzny kształtującej myślenie, umożliwiającej wyrażanie emocji. Wspieranie poczucia własnej wartości oraz autoprezentacji poprzez działania artystyczne.

● PSYCHOLOGIA- Zrównoważony rozwój, opieka psychologiczna, warsztaty i szkolenia wzmacniające potencjał dzieci i ich rodziców. Inspirowanie do przejmowania inicjatywy w działaniu oraz dążenie do integracji grupowej. 

Z uwagi na doświadczenie jakie posiadamy w wieloletniej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, tworzymy doskonałe zaplecze kadrowe do prowadzenia i edukacji naturalnej.

Prowadzimy innowacyjną edukację obejmującą podstawę programową.