REKRUTACJA

W Szkole z Wyboru każde Dziecko jest ważne, każdego pragniemy wysłuchać, poznając jego potrzeby, dlatego też do każdego podchodzimy indywidualnie. Każde dziecko ma swój rytm, odrębny cykl i misję do spełnienia, dlatego wspieramy je w samodzielnym kreowaniu swojego życia, bez względu na ograniczające systemowo normy.

Dzieci w swojej autentycznej potrzebie poszukiwania nowej wiedzy, chęci doświadczania rzeczywistości nie muszą czekać, aż nadejdzie czas przerabiania danego zagadnienia podstawy programowej, ponieważ są wspierane w zaspokajaniu swoich potrzeb poznawczych tu i teraz.

Zindywidualizowany tok pracy wyznacza nam też swobodniejszy rytm dnia w Szkole z Wyboru, bez dzwonków, bez podziału na klasy czy sztywnych ram lekcyjnych. Podchodzimy do nauki jak do zabawy –  z wielką otwartością na eksplorację nowych wyzwań. Udział w zajęciach artystycznych; plastycznych, muzycznych, tanecznych, a także językowych, sportowych oraz czas spędzony w lesie i na wolnym powietrzu, wspiera nasze dzieci w kreowaniu siebie, daje im poczucie wolności oraz możliwość wyboru tego co im bliskie.

W naszej Szkole z Wyboru Rekrutacja trwa cały rok, możesz zapisać do nas swoje dzieci w każdym momencie.

Oferta zajęciowa: Plan opieki stacjonarnej dla dzieci będących w edukacji domowej przebiegać będzie dość swobodnie, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, jednocześnie zapewniając zaliczenie podstawy programowej.
Spotykamy się codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00 z możliwością wydłużenia opieki w ramach działania salki zabaw.

Ilość dzieci w grupie stacjonarnej opieki dla dzieci będących w edukacji domowej: do 10  osób

Miejsce: Szkoła z Wyboru mieści się w Rybniku w dzielnicy Nowiny, przy ulicy Broniewskiego 23, Pawilon Wanda, I piętro.

Obecnie w lokalu działa punkt przedszkolny Bajkowe Pięterko , który łączy ze sobą salę zabaw dla dzieci, a od września także opiekę stacjonarną dla kameralnej grupy dzieci będących w edukacji domowej.

Wyżywienie: Przyświeca nam idea zdrowego żywienia, dartego prosimy o przynoszenie tzw. śniadaniówek ze zdrową żywnością (owoce, kanapki, orzechy itp., bez słodyczy), które mogą spożywać w dowolnym momencie dnia.

Czesne/wpisowe?
Czesne wynosić będzie 650zł/m-c.
Czesne służy do pokrycia bieżących wydatków szkoły, jak np. zatrudnienie kadry.

Jednorazowe wpisowe wynosi od 300 do 2000 zł –  w zależności od możliwości rodzinnego budżetu.
Jesteśmy nowo powstającą placówką, dlatego też koszty startowe są bardzo wysokie – począwszy od remontu sali i zakupu potrzebnego wyposażenia, przystosowania zaplecza technicznego, poprzez zakup pomocy dydaktycznych (w tym drogich pomocy Montessori), kończąc na materiałach niezbędnych do przeprowadzania warsztatów artystycznych. W związku z powyższym zdecydowaliśmy o dobrowolności kwoty wpisowego, nie mniejszej jednak niż 300 zł.

Zapisy do Szkoły z Wyboru

Szkoła z Wyboru zrzesza dzieci będące w Edukacji Domowej. 
W przypadku jakichkolwiek pytań formalnych prosimy o kontakt. Bardzo chętnie udzielimy koniecznego wsparcia.

Dokumentem niezbędnym do tego, aby dziecko mogło rozpocząć edukację domową jest Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ze względu na rejonizację dla dzieci mieszkających w Rybniku odpowiednią poradnią jest placówka mieszcząca się przy ul.Kościuszki 55.
Procedura uzyskania opinii jest następująca:

-w sekretariacie poradni rejonowej należy złożyć pismo z wnioskiem o wyznaczenie terminu wizyty opiniującej decyzję rodziców o podjęciu przez dziecko edukacji domowej,

– następnie, po telefonicznym otrzymaniu terminu spotkania, przeprowadzane jest badanie dziecka przy udziale psychologa oraz\lub pedagoga.

 – po przeprowadzonym badaniu należy złożyć dodatkowy wniosek o wystawienie opinii na podstawie przeprowadzonych obserwacji.

– opinia dostarczana jest do rodziców listownie lub po wcześniejszej informacji można ją odebrać osobiście w poradni.

Należy pamiętać, iż w zależności od placówki całość procedury trwa około 1-2 miesięcy. Po otrzymaniu opinii można zapisać dziecko do szkoły sprzyjającej Edukacji Domowej.
Na tym etapie prosimy o kontakt, aby dokonać odpowiednich, dalszych formalności.

 

KONTAKT:

SZKOŁA z WYBORU
tel. 515 925 577
szkolazwyboru@gmail.com

www.szkolazwyboru.pl
ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik