Muzykowanie na dywanie – Muzykoterapia głosem dla dzieci

Zapraszamy na indywidualne i grupowe zajęcia „Muzykowanie na dywanie” dla dzieci
TERMINY zajęć: czwartki dwa razy w miesiącu:
21 września, 5 i 19 października, 9 i 23 listopada, 14 grudnia 2023 r.

  • Maluszki od 3 m-ca życia do 3 lat z opiekunami – 70 zł/ dziecko z 1 opiekunem /45 min – od 16:45 do 17:30:
  • Przedszkolaki w wieku od 4 do 6 lat – 60 zł/ dzieci w wieku 4-6 lat bez opiekuna /45 min – od 18:00 do 18:45:
  • Zajęcia indywidualne w umówionym terminie 503 070 813 – 120 zł /45 min Na wszystkich zajęciach dostępna woda i herbata.

W ramach spotkania: śpiewanki, kołysanki, wierszowanki, improwizacje bajkoterapeutyczne, masaż dźwiękiem, orkiestra muzykoterapeutyczna, doświadczenie emocji w dźwiękach, śpiew, głęboka refleksja przynosząca przepracowanie ważnych tematów dziecięcych i rodzicielskich.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Muzykoterapii głosem” dzieci osłuchują się z muzyką, dźwiękami, naśladują je i same tworzą. Na zajęciach występują zróżnicowane i naturalnie wynikające rytmy i skale, wykraczające poza te słyszane w masmediach. Doświadczenie to przyczynia się do głębokiego rozwoju pasji muzycznych u dzieci w przyszłości. 
W ramach zajęć ważnym jest kontakt z innymi dziećmi oraz rozwijanie kompetencji społecznych pod czułą opieką prowadzącej. Muzyczne doświadczenia u dzieci od najmłodszych lat wspierają nie tylko rozwój pasji muzycznych ale rozwijają intelektualnie dzieci w wielu dziedzinach.
Efekty nie zawsze możemy zaobserwować od razu, czasem potrzebny jest dłuższy proces i uczestnictwo w wielu zajęciach. Warto doświadczać i sprawdzać, jak dziecko reaguje. Na zajęciach jest sporo ciszy bez słów, porozumiewamy się za językiem muzyki. 
Praktykujemy w przestrzeni pozwalającej na swobodne reakcje i spontaniczne zaangażowanie w miarę gotowości. Działamy w wolności, bez przymusu wspierając każde zachowanie i to aktywne i to pozornie bierne. Czasami na działanie trzeba spokojnie poczekać.

Muzykoterapia Głosem niesie ze sobą moc wyjątkowych wrażeń muzycznych i korzyści zdrowotnych, które wspierają rozwój każdego człowieka. Dzięki wibracji własnego głosu i dźwięków pochodzących z instrumentów etnicznych, w atmosferze odprężenia uwalniamy ciało z napięć, z stresów, nadmiarów i niewyrażonych emocji. Naturalny głos wpływa korzystnie na całe ciało i umysł, wspiera układ fizyczny, psychiczny i emocjonalny.


Szerszych informacji udziela prowadząca: 503 070 813
Mariola Rodzik-Ziemiańska – trenerka rozwoju osobistego, muzykoterapeutka głosem, aktorka pieśni; trapeutka prowadząca warsztaty „Muzykoterapii Głosem” w Szałasie Rozwoju w Rybniku oraz w U-zdrowisku w Jastrzębiu Zdroju; wokalistka, tekściarka i współkompozytorka Projektu Mrzenie oraz pieśniarka formacji Zawiało; założycielka Portu Sztuki; konferansjerka i koordynatorka wydarzeń społecznych, artystycznych i biznesowych; starsza specjalistka ds. artystycznych i edukacji kulturowej prowadząca Teatr KorzeniGalerię pod Oknem i Silnik Poezji w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach; współtwórczyni Studio Mayazz; wiceprezeska Stowarzyszenia z Wyboru – organizatora Szkoły z Wyboru.

– certyfikowana Trenerka Rozwoju EQF 5 – Szkoła Trenerów MERITUM w Katowicach,
– certyfikowana Terapeutka Metody Muzykoterapii Integralnej – ASTO we Wrocławiu,
– aktorka pieśni – Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Kurs Ziemia-Pieśń,
– mgr inż. Geoinżynierii – Politechnika Wrocławska, Wydział Górnictwa i Geologii.
– Odbyła wiele szkoleń i warsztatów, m.in.: Porozumienie bez przemocy NVC, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Świadome oddychanie, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance & Commitment Therapy ACT), a także szkolenia psychologiczne, muzykoterapeutyczne, pracę z ciałem i oddechem, praktyki aktorskie i wokalne z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu archaicznego.

Nominowana do nagrody Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2007 i 2016 w dziedzinie Kultura.
Nagrodzona w 2013r. przez Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za pobudzanie świadomości kulturalnej i wrażliwości na sztukę oraz wspieranie rozwoju grup artystycznych i indywidualnych twórców.


Muzykoterapia Głosem
Szałas Rozwoju