Szkoła

SZKOŁA Z WYBORU BLISKA NATURZE.
Pragniesz dla swojego dziecka przyjaznego środowiska, w którym odnajdzie miejsce dla siebie? Środowiska, które pozwoli mu na swobodny rozwój, jednocześnie realizując obowiązującą, szkolną podstawę programową?

Więź z naturą jest niezbędna, aby ludzie mogli rozwijać się w sposób pełny i zrównoważony. Tworząc placówkę, która będzie oparta na bezpiecznej, autentycznej, naturalnej przestrzeni pragniemy kultywować wartości edukacji alternatywnej bliskiej naturalnym cyklom rozwoju człowieka.

Szkoła z Wyboru to innowacyjna oferta edukacyjna, która jest alternatywą dla rodziców zobligowanych do kształcenia dzieci w ramach
standardowego, publicznego obowiązku szkolnego. Naszym celem jest stworzenie przyjaznych warunków dla edukacji naturalnej:

  • w klasie 1 – 3 dla uczniów w edukacji domowej. Bazując na naszym doświadczeniu pedagogicznym tworzymy ofertę edukacji naturalnej inspirując się koncepcją szkoły Waldorfskiej, Marii Montessori oraz szkół leśnych.
  • w ramach warsztatów dla uczniów i ich opiekunów, którzy poszukują możliwości rozwoju w nurcie rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, zrównoważonego rozwoju osobistego oraz kreatywnego rozwoju przez sztukę.

Głównymi aspektami, które wyróżniają naszą ofertę są ważne w zrównoważonym rozwoju człowieka dziedziny:

● PRZYRODA- Edukacja z zakresu naturalnych cykli przyrody i człowieka z uwzględnieniem zależności między nimi oraz wzajemnych korzyści w poszanowaniu dla obu stron. Edukacja z zakresu ogrodnictwa i rolnictwa, a także nauki o naturze człowieka i jego zdrowiu w tym zajęcia ruchowe i sportowe. Podstawy sztuki przetrwania i bushcraftu.

● EKOLOGIA- Nauka postaw społecznych ukierunkowanych na poszanowanie zarówno przyrody, jak i umiarkowane korzystanie z dóbr techniki z udziałem zrównoważonego rozwoju i głębokiej ekologii. Dbanie o środowisko ze szczególnym uwzględnieniem dotykających nas tematów: zmniejszenia smogu, segregacji odpadów, minimalizmu konsumpcyjnego.

● TECHNIKA- Zajęcia konstruktorskie, matematyczne, fizyczne oraz chemiczne, prowadzone w nurcie nauki przez doświadczanie. Warsztaty z zakresu informatyki i programowania oraz świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Podążanie za technologią, która staje się nieodłącznym elementem rozwoju naszych dzieci.

● SZTUKA- Edukacja poprzez sztukę i zabawę mająca na celu zapewnienie różnorodnych ścieżek samorozwoju poprzez muzykę, taniec, fotografię, czy teatr oraz historię. Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez aktywność artystyczną. Propagowanie twórczości jako płaszczyzny kształtującej myślenie. Inspirowanie do przejmowania inicjatywy w działaniu oraz dążenie do integracji grupowej, która jest niezwykle ważna szczególnie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspieranie poczucia własnej wartości oraz autoprezentacji poprzez działania artystyczne.

● PSYCHOLOGIA- Zrównoważony rozwój, opieka psychologiczna, warsztaty i szkolenia wzmacniające potencjał dzieci i ich rodziców.
Z uwagi na doświadczenie jakie posiadamy w wieloletniej pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi tworzymy doskonałe zaplecze kadrowe do prowadzenia tego typu jednostki.


Prowadzimy alternatywną edukację zapewniającą zaliczenie podstawy programowej.