Brzmienie Barw - projekt

Brzmienie barw 2022 – projekt dofinansowany ze środków UM Rybnik

Stowarzyszenie z Wyboru z powodzeniem przeprowadziło warsztaty w ramach projektu „Brzmienie barw – arteterapia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz nauczycieli” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Rybnika.

Była to niezwykła przygoda z edukacją kulturową obejmującą terapię muzyką, słowem i plastyką. Dzieci z radością angażowały się w zabawy plastyczne, którym towarzyszyły dźwięki muzykoterapeutyczne, uczestniczyły w sesji muzyko-arteterapeutycznej, a także doświadczały muzyki na żywo tworząc samodzielnie wspólną orkiestrę muzykoterapeutyczną wraz z prowadzącymi Mariolą Rodzik-Ziemiańską – trenerką rozwoju i muzykoterapeutką głosem oraz Agatą Górny – edukatorką Szkoły z Wyboru, pasjonatką arteterapii, założycielką Bajkowego Pięterka.

Celem projektu było wsparcie uczestników w rozwoju artystycznym oraz w szerokim zakresie kompetencji społecznych (umiejętności przystosowania się do różnych sytuacji, skutecznym porozumiewaniu się z innymi, współpracy w grupie, radzeniu sobie z emocjami, itp.) poprzez praktyczne zajęcia, które obejmowały także wsparcie m.in. w radzeniu sobie z emocjami i różnorodnymi trudnymi zachowaniami oraz ich kontroli, w zmianie zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie, w trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, a także w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych.

Projekt powstał by budować i rozwijać więź kultury z oświatą, poszerzać kompetencje społeczne uczestników, rozwijać pasje artystyczne wspierające w nauce i w pracy, a szczególnie by wspierać nowe pokolenie w szeroko pojętym rozwoju osobistym.

W ramach projektu odbyły się także warsztaty dla nauczycieli wspierające ich w pracy z dziećmi w nurcie NVC i Montessori, wspierające w odreagowaniu stresu, poprzez głęboką relaksację Muzykoterapią głosem.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstały następujące rezultaty:
Warsztaty muzyko-arteterapeutyczne dla dzieci – 9 audycji/warsztatów po 2 godziny lekcyjne każda dla 8 grup dzieci, czyli po jednym spotkaniu w 7 grupach i dwa spotkania w 1 grupie.
W zadaniu udział wzięło około 130 dzieci.
Łącznie przeprowadziliśmy 18 godzin lekcyjnych warsztatów.
– Warsztaty muzyko-arteterapeutyczne dla nauczycieli – 4 audycje/warsztaty, trzy po 2 godziny lekcyjne i jedna 3 godzinna,
Łącznie programem objęliśmy 16 nauczycieli przeprowadzając 9 godzin lekcyjnych warsztatów.
– 8 Programów zajęć dla dzieci łączących arteterapię i muzykoterapię, jako materiał merytoryczny dla pedagogów, wspierający kompetencje społeczne dzieci, obejmujące zajęcia relaksacyjne i artystyczne.

Warsztaty odbyły się w trzech rybnickich placówkach oświatowych, w tym dwóch publicznych i jednej niepublicznej:

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Rybniku,
  • Bajkowe Pięterko – Niepubliczny Punkt Przedszkolny.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i owocną współpracę!